Baner JCSI

Open access ISSN: 2544-0764

Indeksowany w BazTech

Journal of Computer Sciences Institute (JCSI)

JCSI jest czasopismem wydawanym przez Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej, wyłącznie w wersji elektronicznej, od 2016 roku. Ideą powstania czasopisma było umożliwienie publikacji wyników badań naukowych szerokiemu gronu autorów i ich upowszechnienie za pomocą Internetu w formule otwartego dostępu do publikacji (Open Access) na licencji Creative Commons (CC BY-SA 4.0). Zakres tematyczny publikacji w JCSI obejmuje zagadnienia informatyki oraz jej zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Wszystkie nadesłane artykuły powinny mieć naukowy charakter oraz nie mogą być uprzednio publikowane. Artykuły są akceptowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zgodnie z procedurą recenzowania single blind review.

Zapraszamy do współpracy i bezpłatnej publikacji w naszym czasopiśmie w języku polskim lub angielskim.

Redakcja

 ;  JCSI cover

email jcsi@pollub.pl

Redaktor naczelny:

Tomasz Zientarski
email: t.zientarski@pollub.pl

Redaktor techniczny:

Beata Pańczyk
email: b.panczyk@pollub.pl

Skład komputerowy:

Monika Kaczorowska
email: m.kaczorowska@pollub.pl

Wydawca

Politechnika Lubelska
Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin