Baner JCSI

ISSN: 2544-0764

Journal of Computer Sciences Institute (JCSI)

jest czasopismem wydawanym przez Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej, wyłącznie w wersji elektronicznej, od 2016 roku.

Ideą powstania czasopisma było umożliwienie publikacji wyników badań naukowych szerokiemu gronu autorów i ich upowszechnienie za pomocą Internetu w formule otwartego dostępu do publikacji (Open Access). Zakres tematyczny publikacji w JCSI obejmuje zagadnienia informatyki oraz jej zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki.
Wszystkie nadesłane artykuły powinny mieć naukowy charakter oraz nie mogą być uprzednio publikowane. Artykuły są akceptowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zgodnie z procedurą recenzowania blended review.

Zapraszamy do współpracy i bezpłatnej publikacji w naszym czasopiśmie w języku polskim lub angielskim.

Redakcja JCSI

email jcsi@pollub.pl

Redaktor naczelny:

dr hab. Tomasz Zientarski, prof PL
email: t.zientarski@pollub.pl

Redaktor techniczny:

dr Beata Pańczyk
email: b.panczyk@pollub.pl


Instytut Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska

address ul. Nadbystrzycka 36 b, 20-618 Lublin

phone +48 81 525 20 46